PROJECTES
  • Patrimoni
  • Turisme
Actuació
  • Recopilación bibliográfica y investigación histórica.
  • Análisis arquitectónico y arqueológico
  • Propuestas de protección
  • Propuestas de intervención posibles.
Àmbit

Protecció, restauració i conservació

Client

Ajuntament de Rosselló

Any

2020

Ubicació

Comparteix Twitter
Facebook
Mail

BCIL Nòria Canal de Pinyana

patrimoni

Redacció de la memòria tècnica per a la declaració de la Nòria del Canal de Pinyana (Rosselló, Segrià), com a Bé Cultural d’Interès Local.
Es tracta d’una infraestructura singular, construïda al Canal de Pinyana ( el més antic de Catalunya). Tot i que no es molt antiga, representa un element característic en la història no solament d’aquest canal, sinó de totes les séquies i canals que des de fa segles reguen les hortes de Lleida, i de les quals se’n conserven ben poques.
En podem diferenciar diferents parts:
• La Nòria
• El canal d’entrada i sortida de l’aigua del canal
• L’estructura de suport
• Els canals de transport de l’aigua i aqüeducte.

Actuació
  • Recopilación bibliográfica y investigación histórica.
  • Análisis arquitectónico y arqueológico
  • Propuestas de protección
  • Propuestas de intervención posibles.
Àmbit

Protecció, restauració i conservació

Client

Ajuntament de Rosselló

Any

2020

Ubicació

Comparteix Twitter
Facebook
Mail