BCIL Necròpolis d’Escalç

Redacció de la memòria tècnica per a la declaració de la Necropòlis d’Escalç com a Bé Cultural d’Interès Local.

LLEGEIX MÉS

Senyalització Punts interès Baix Segre

Senyalització dels punts d’interès dels municipis del Baix Segre

LLEGEIX MÉS

Punts d’informació Pla d’Urgell

Execució del projecte de Punts d’informació als municipis del Pla d’Urgell

LLEGEIX MÉS

BCIL Trullets de Benavent de Segrià

Redacció de la memòria tècnica per a la declaració dels Trullets de Benavent de Segrià, com a Bé Cultural d’Interès Local.

LLEGEIX MÉS

Patrimoni Vilada

Inventari exhaustiu del patrimoni de Vilada. Propostes de recerca, protecció, conservació i rendibilització social.

LLEGEIX MÉS

BCIL Necròpolis d’Escalç

Redacció de la memòria tècnica per a la declaració de la Necropòlis d’Escalç com a Bé Cultural d’Interès Local.

LLEGEIX MÉS

Senyalització Punts interès Baix Segre

Senyalització dels punts d’interès dels municipis del Baix Segre

LLEGEIX MÉS

Punts d’informació Pla d’Urgell

Execució del projecte de Punts d’informació als municipis del Pla d’Urgell

LLEGEIX MÉS

BCIL Trullets de Benavent de Segrià

Redacció de la memòria tècnica per a la declaració dels Trullets de Benavent de Segrià, com a Bé Cultural d’Interès Local.

LLEGEIX MÉS

Patrimoni Vilada

Inventari exhaustiu del patrimoni de Vilada. Propostes de recerca, protecció, conservació i rendibilització social.

LLEGEIX MÉS

SERVEIS

PPATRIMONI

SERVEIS

P
PATRIMONI
P

PATRIMONI

PROJECTES D’ÀMBIT LOCAL
Analitzem el patrimoni cultural i natural de cada municipi.

PROJECTES D’ÀMBIT COMARCAL
Vinculats a la protecció, conservació, recuperació i posada en valor.

PROJECTES TEMÀTICS
Vinculats a temàtiques concretes relaciones amb el territori.

 

 
P

PATRIMONI

INVENTARIS DEL PATRIMONI CULTURAL
Recerca de tots els elements d’interès patrimonial.

RECERCA HISTÒRICA I PATRIMONIAL PER A PUBLICACIONS
Sobre poblacions, municipis o elements patrimonials.

RECERCA HISTÒRICA PER A PROJECTES TRANSVERSALS
Resolem problemàtiques vinculades al patrimoni cultural.

 

 
P

PATRIMONI

CATÀLEGS DE BÉNS A PROTEGIR
 Redacció de catàlegs per a la protecció del patrimoni.

DECLARACIÓ DE BCIL I BCIN
Redacció d’informes i seguiment per a la seva declaració.

CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI
Pautes per a la conservació preventiva.

RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI
Intervencions per a la recuperació dels béns patrimonials.

 

 

P
PATRIMONI

PROJECTES EDUCATIUS
Creació de projectes didàctics per a espais museístics i ajuntaments.

 
P
PATRIMONI

DISSENY D’EXPOSICIONS
Creem la vostra exposició, responent a les vostres necessitats.

MUSEUS
Treballem en la creació i evolució d’equipaments museístics.

TERRITORIS EXPOSITIUS
Posem les eines per a la descoberta patrimonial del territori.

 
P

PATRIMONI

CURSOS SOBRE GESTIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL
Cursos adreçats a programes de Màsters, Postgraus o Graus.

XERRADES ENTORN EL PATRIMONI CULTURAL
Adreçats a Ajuntaments, Consells Comarcals, Entitats Culturals o Museus.

 

PATRIMONI
VEURE-HO TOT

T TURISME
T TURISME
T
TURISME

DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC LOCAL
Propostes turístiques des de la base o per a projectes locals consolidats.

DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC COMARCAL
Projectes activació turística a les comarques.

DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC DE RUTES
Creació de noves rutes i millora d’existents.

 
T
TURISME

DESENVOLUPAMENT D’ACCIONS
Implementació d’actuacions de dinamització turística.

 
T

TURISME

PLANS DE SENYALITZACIÓ TURÍSTICA
Propostes de senyalització per a monuments, nuclis urbans o rutes.

PRODUCTES DE SENYALITZACIÓ
Disposem d’un ampli ventall de productes de senyalització, que s’adapten a les necessitats de l’indret on s’ha d’instal·lar.

 

T

TURISME

RUTES URBANES
Disseny i execució de rutes urbanes històriques i patrimonials.

RUTES RURALS
Creació de rutes de descoberta i interpretació del territori.

GRANS RUTES
Unim territoris a través de rutes temàtiques vinculades al patrimoni.

 
T

TURISME

CREEM EXPERIÈNCIES
Productes turístics per a la seva comercialització.

 
T

TURISME

APP
Conceptualitzem i dissenyem aplicacions mòbils per a museus, zones turístiques i rutes.

WEB
Conceptualitzem i dissenyem webs per a museus i zones turístiques.

 
T

TURISME

Noves formes de donar a conèixer el patrimoni i el territori.

 

TURISME
VEURE-HO TOT

PROJECTES

PROJECTES

P
patrimoni
Protecció, restauració i conservació
BCIL Necròpolis d'Escalç
Redacció de la memòria tècnica per a la declaració de la Necròpolis d’Escalç, com a Bé Cultural d’Interès Local. Són un dels elements més singulars del patrimoni rural del nord del Segrià. En primer lloc per la seva tipologia, ja que són els únics d’aquestes característiques, i en segon lloc, per que es troben en un aflorament de roca, un tipus de terreny que pràcticament no es troba en aquest territori, i els pocs que es troben estan destinats a necròpolis medievals. La necròpolis està formada per un conjunt de 56 tombes excavades en l'aflorament rocós que corona la serreta. Hi ha esquerdes nord-sud que parteixen en dos algunes de les tombes (orientades est/oest). S'observen tombes d'adults (el 70%) i d'infantils (30%).
T
turisme
Drones per a usos turístics
Alguaire Drone
Reportatge fotogràfic amb Drone d'Alguaire
T
turisme
Drones per a usos turístics
Preixana Drone
Reportatge fotogràfic amb Drone de Preixana
T
turisme
Senyalització turística
Senyalització Punts interès Baix Segre
Senyalització dels punts d’interès dels municipis del Baix Segre L’actuació s’emmarca en el projecte PONENT ACTIU que promou la Diputació de Lleida amb un ajut FEDER, i en col•laboració amb el Consell Comarcal del Segrià, i els municipis de Torres de Segre, Soses, Seròs, Massalcoreig, i la Granja d’Escarp. En el projecte també ha participat el Centre d’Estudis Comarcals del Segrià.
P
patrimoni
Protecció, restauració i conservació
BCIL Necròpolis d'Escalç
Redacció de la memòria tècnica per a la declaració de la Necròpolis d’Escalç, com a Bé Cultural d’Interès Local. Són un dels elements més singulars del patrimoni rural del nord del Segrià. En primer lloc per la seva tipologia, ja que són els únics d’aquestes característiques, i en segon lloc, per que es troben en un aflorament de roca, un tipus de terreny que pràcticament no es troba en aquest territori, i els pocs que es troben estan destinats a necròpolis medievals. La necròpolis està formada per un conjunt de 56 tombes excavades en l'aflorament rocós que corona la serreta. Hi ha esquerdes nord-sud que parteixen en dos algunes de les tombes (orientades est/oest). S'observen tombes d'adults (el 70%) i d'infantils (30%).

PROJECTES
VEURE-HO TOT