Turisme - Insitu

TURISME

Posem les eines necessàries per al desenvolupament turístic del territori, per tal de fer arribar visitants al territori i que en puguin gaudir en les millors condicions, amb la infraestructura turística i patrimonial necessària, que generi una experiència satisfactòria, tant per al territori com per als visitants.

Turisme - Insitu

TURISME

Posem les eines necessàries per al desenvolupament turístic del territori, per tal de fer arribar visitants al territori i que en puguin gaudir en les millors condicions, amb la infraestructura turística i patrimonial necessària, que generi una experiència satisfactòria, tant per al territori com per als visitants.

T TURISME
T TURISME
T

TURISME

DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC LOCAL
Propostes turístiques des de la base o per a projectes locals consolidats.

DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC COMARCAL
Projectes activació turística a les comarques.

DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC DE RUTES
Creació de noves rutes i millora d’existents.

 
T

TURISME

DESENVOLUPAMENT D’ACCIONS
Implementació d’actuacions de dinamització turística.

 
T

TURISME

PLANS DE SENYALITZACIÓ TURÍSTICA
Propostes de senyalització per a monuments, nuclis urbans o rutes.

PRODUCTES DE SENYALITZACIÓ
Disposem d’un ampli ventall de productes de senyalització, que s’adapten a les necessitats de l’indret on s’ha d’instal·lar.

 
T

TURISME

RUTES URBANES
Disseny i execució de rutes urbanes històriques i patrimonials.

RUTES RURALS
Creació de rutes de descoberta i interpretació del territori.

GRANS RUTES
Unim territoris a través de rutes temàtiques vinculades al patrimoni.

 
T

TURISME

CREEM EXPERIÈNCIES
Productes turístics per a la seva comercialització.

 
T

TURISME

APP
Conceptualitzem i dissenyem aplicacions mòbils per a museus, zones turístiques i rutes.

WEB
Conceptualitzem i dissenyem webs per a museus i zones turístiques.

 
T

TURISME

Noves formes de donar a conèixer el patrimoni i el territori.

 

PLANIFICACIÓ TURÍSTICA

DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC LOCAL
Creem projectes per a municipis sense tradició turística, i/o desenvolupem línies en projectes turístics ja consolidats. Partint d’una anàlisi exhaustiva del seu patrimoni, dels serveis, de les accions necessàries i les intervencions ja executades, dimensionem totes les actuacions a realitzar per tal d’introduir o millorar el posicionament del municipi en el seu entorn turístic d’influència.

DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC COMARCAL
Les comarques són territoris més amplis, amb una gran diversitat d’elements del patrimoni cultural, natural i serveis turístics, que es poden convertir en autèntics recursos per atraure l’interès dels visitants. Desenvolupem projectes d’àmbit comarcal per tal de crear estratègies turístiques en el territori, que posin en valor tots aquells actius potencials d’aquest i puguin esdevenir un revulsiu econòmic per a la comarca.

DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC DE RUTES
Partint de la base de rutes o itineraris ja creats, així com en el disseny de nous recorreguts, siguin d’abast municipal o supramunicipal, planifiquem accions entorn d’aquestes per tal de reforçar-les en la seva difusió, en la seva infraestructura o ampliant el seu discurs amb la interpretació dels elements singulars dels pobles del seu entorn.

DINAMITZACIÓ TURÍSTICA

DESENVOLUPAMENT D’ACCIONS
Treballem en la redacció o en l’execució d’accions concretes de dinamització turística, partint d’un Pla Estratègic implementat o a una necessitat concreta detectada.

SENYALITZACIÓ TURÍSTICA

PLANS DE SENYALITZACIÓ TURÍSTICA
Dissenyem projectes de senyalització turística i patrimonial per a municipis, comarques, rutes temàtiques. Fent una anàlisi exhaustiva i individualitzada, proposem una senyalització exclusiva que s’adapti a les necessitats del client, l’indret i normativa específica. Els continguts, produïts exclusivament per a cada projecte, tenen especial cura i atenció a la recerca d’arxiu, el buidatge bibliogràfic i les investigacions en el territori. Tots els nostres materials també es complementen amb fotografies d’autor, un disseny gràfic exclusiu i il·lustracions especialitzades.

PRODUCTES DE SENYALITZACIÓ
Disposem d’un ampli ventall de productes de senyalització, que s’adapten a les necessitats de l’indret on s’ha d’instal·lar.

C CATÀLEGS SENYALITZACIÓ
C CATÀLEGS SENYALITZACIÓ
C

TURISME

SENYALITZACIÓ TURÍSTICA

familia monument
C

TURISME

SENYALITZACIÓ TURÍSTICA

familia tif
C

TURISME

SENYALITZACIÓ TURÍSTICA

familia medi ambient

CREACIÓ DE RUTES

RUTES URBANES
Les nostres viles i ciutats són espais amb una llarga història, i amb molts indrets d’interès que mereixen ser coneguts i compartits entre visitants i veïns. Creem itineraris urbans amb temàtiques concretes que ajudin a conèixer tot aquest passat i patrimoni d’una manera diferent, amb el suport de visites guiades, aplicacions mòbils o senyalització interpretativa.

RUTES RURALS
Creem rutes per a conèixer els elements d’interès a l’entorn rural d’un municipi. A partir d’un discurs coherent, que lligui història, patrimoni cultural i paisatge, i emprant eines interpretatives com la senyalització o aplicacions mòbils, posem a l’abast dels municipis un recurs turístic sostenible, per tal que els visitants puguin conèixer el seu territori.

GRANS RUTES
Gràcies al nostre coneixement del territori podem identificar possibles grans recorreguts vinculats a una temàtica concreta, o diverses, que puguin vincular un territori molt ampli. La implementació d’aquestes rutes pot generar alhora sinergies entre les diverses institucions públiques que la gestionen, i desenvolupar-se al seu entorn projectes de petit format que les complementin i reforcin el desenvolupament del territori a través de polítiques turístiques.

PRODUCTES TURÍSTICS

CREEM EXPERIÈNCIES
Som conscients de l’enorme potencial que té el territori en l’àmbit del patrimoni cultural i natural, així com dels serveis que es poden oferir. Treballem per lligar aquest gran ventall de recursos culturals i de serveis turístics, per tal de crear experiències diferents a totes aquelles persones que visitin el nostre territori.

APP I WEB

APPS
Conceptualitzem i dissenyem aplicacions mòbils per a museus, zones turístiques i rutes.

MUSEUS
Creem per a cada museu una aplicació adaptada a les seves necessitats, on es pot trobar informació bàsica i desenvolupar itineraris per temàtiques o per a diferents públics, per tal que cada visitat pugui gaudir de la visita al museu.

ESPAIS TURÍSTICS
Les ciutats requereixen nous mitjans per a interaccionar amb els futurs visitants, i donar a conèixer tots aquells punts d’interès i serveis que aquests puguin necessitar. Proporcionem les eines per tal que el visitant tingui els mitjans per a conèixer la ciutat, i que la seva estada sigui la més còmoda possible a través del seu dit.

RUTES
Actualment una de les activitats que més es realitzen és el senderisme per ambients rurals. En aquests itineraris es poden trobar diferents punts d’interès, que possiblement el visitant vulgui conèixer. Creem aplicacions que no solament donin a conèixer aquests punts, sinó tota la informació sobre el recorregut, requeriments necessaris per a dur-la a terme i serveis al seu entorn.

WEB
Conceptualitzem i dissenyem webs per a museus i zones turístiques.

MUSEUS
Possiblement és el primer contacte del visitant amb el museu, per tant, la primera impressió ha de ser positiva i convidar-lo a fer la visita. Creem portals webs que facilitin la interacció entre la institució i els seus públics potencials.

TURÍSTIQUES
Creem portals webs turístics per a Ajuntaments, Consells Comarcals, Marques Turístiques, que vulguin donar a conèixer als futurs visitants tots els seus recursos patrimonials i serveis turístics. Facilitem la interacció entre aquests, per tal de millorar la sensació que tenen de nosaltres des de fora, amb portals molt visuals i amb informació concreta.

DRONS PER A USOS TURÍSTICS

S’han convertit en una eina important per a la difusió del patrimoni cultural i natural dels territoris. Oferim un servei per a la realització de reportatges fotogràfics i documentals. El ventall és molt ampli, ja que també es poden utilitzar en treballs arqueològics o en la restauració de monuments.