Plafó A51

Plafó A51

Plafó A51 modificat de 1800×900 mm segons manual de senyalització d’espais naturals protegits de planxa d’acer galvanitzada amb doble suport de fusta tractada de secció quadrada.

.

Plafó A52

Plafó A52

Plafó A52 de 1350×1350 mm segons manual de senyalització d’espais naturals protegits de planxa d’acer galvanitzada amb doble suport angular d’acer.

Opció d’adossat a la paret

Banderola d14

Banderola Medi Ambient D14 de 450*450 mm segons manual de senyalització d’espais naturals protegits de planxa d’alumini amb suport de fusta tractada de secció rodona.

Opció d’adossar-ho en suport ja existent

Cartellera Gran

Banderola D26

Banderola de 450×200 mm segons manual de senyalització d’espais naturals protegits de planxa d’alumini amb suport de fusta tractada de secció circular.

Opció d’adossar-ho en suport ja existent

Banderola E15

Banderola E15 de 450×900 mm segons manual de senyalització Medi Ambient amb planxa d’alumini i suport de fusta tractada de secció rodona.

Plafó amb teuladeta

Plafó amb teuladeta

Plafó de planxa d’acer galvanitzada amb suports de fusta tractada de secció quadrada, i teuladeta de fusta estructural amb les lames encadellades.

G 14

Faristol G14

Característiques

Plafó de planxa d’acer galvanitzada de 450 x 450 mm adossada a suport baix de fusta tractada de secció rectangular mitjançant platina de planxa d’acer galvanitzada.

Plafó G14

Característiques

Plafó G14 de 450×450 mm segons manual de senyalització d’espais naturals protegits de planxa d’acer galvanitzada amb suport baix de fusta tractada de secció rectangular.

Opció d’adossar-lo a la paret.

faristol panoràmic G115

Panoràmic de 900×450 mm de planxa d’alumini amb doble suport de fusta tractada de secció circular.

Faristol panoràmic H115

Faristol panoràmic de 900×600 mm de planxa d’acer galvanitzada amb doble suport de fusta tractada de secció circular.

També és pot fabricar  de 1350×600 mm

Fita D39

Fita de planxa d’acer galvanitzada de 100 mm de diàmetre amb suport de fusta tractada de secció circular.

Plafó adossat gran quadrat

Monòlit G18

Monòlit de 200×200 mm segons el manual de senyalització dels espais naturals de planxa d’alumini amb suport baix, en forma de tauló, de fusta tractada.

Plafó adossat gran rectangular

Plafó A13

Plafó A13 900×900 mm segons manual de senyalització d’espais naturals protegits de planxa d’acer galvanitzada amb doble suport de fusta tractada de secció circular.

Es pot adossar a la paret