PROJECTES
  • Patrimoni
  • Turisme
Actuació
  • Recull bibliogràfic i recerca històrica.
  • Anàlisi arqueològic
  • Propostes de protecció
  • Propostes d’intervenció possibles.
Àmbit

Protecció, restauració i conservació

Client

Ajuntament de la Portella

Any

2019

Ubicació

Comparteix Twitter
Facebook
Mail

BCIL Necròpolis d’Escalç

patrimoni

Redacció de la memòria tècnica per a la declaració de la Necròpolis d’Escalç, com a Bé Cultural d’Interès Local. Són un dels elements més singulars del patrimoni rural del nord del Segrià. En primer lloc per la seva tipologia, ja que són els únics d’aquestes característiques, i en segon lloc, per que es troben en un aflorament de roca, un tipus de terreny que pràcticament no es troba en aquest territori, i els pocs que es troben estan destinats a necròpolis medievals.
La necròpolis està formada per un conjunt de 56 tombes excavades en l'aflorament rocós que corona la serreta. Hi ha esquerdes nord-sud que parteixen en dos algunes de les tombes (orientades est/oest). S'observen tombes d'adults (el 70%) i d'infantils (30%).

Actuació
  • Recull bibliogràfic i recerca històrica.
  • Anàlisi arqueològic
  • Propostes de protecció
  • Propostes d’intervenció possibles.
Àmbit

Protecció, restauració i conservació

Client

Ajuntament de la Portella

Any

2019

Ubicació

Comparteix Twitter
Facebook
Mail