PROJECTES
  • Patrimoni
  • Turisme
Actuació
  • 5 activitats (1-Segon Cicle d’Educació Infantil; 2-Educació Primària; 2-Educació Secundària).
Àmbit

Didàctica del patrimoni

Client

Centre d’Interpretació de la Roca dels Moros / Agència Catalana del Patrimoni Cultural

Any

2016

Ubicació

Enllaços d'interès

Llistat de les activitats

Comparteix Twitter
Facebook
Mail

PROJECTE EDUCATIU PINTURES RUPESTRES DEL COGUL

patrimoni

Projecte educatiu que desenvolupat per al Centre d’Interpretació de les Pintures Rupestres del Cogul. Hem dissenyat 5 activitats didàctiques que van més enllà del que és estrictament l’art rupestre, i que busquen connectar-lo tant amb les societats que el van crear com amb la societat actual en la qual vivim. Les 5 activitats han estat adaptades als currículums aprovats pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a cadascuna de les etapes educatives i per tant, totes les activitats proposades s’adeqüen a les competències i àrees del coneixement establertes per a cadascun dels nivells.

Actuació
  • 5 activitats (1-Segon Cicle d’Educació Infantil; 2-Educació Primària; 2-Educació Secundària).
Àmbit

Didàctica del patrimoni

Client

Centre d’Interpretació de la Roca dels Moros / Agència Catalana del Patrimoni Cultural

Any

2016

Ubicació

Enllaços d'interès

Llistat de les activitats

Comparteix Twitter
Facebook
Mail