SUBVENCIONS

AJUTS, SUBVENCIONS I FINANÇAMENT

Busquem altres vies de finançament per a desenvolupar els vostres projectes. Des del nostre newsletter podreu rebre informacions de subvencions en els diferents àmbits que us puguin interessar:

  • Patrimoni rural
  • Patrimoni cultural
  • Patrimoni natural
  • Arqueologia
  • Restauració
  • Turisme
  • Museus
  • Publicacions

Us podem assessorar en totes les línies de subvenció que vagin sortint periòdicament. En aquest mateix sentit, us preparem les memòries tècniques i tota la documentació administrativa necessària per a poder presentar-la a la subvenció corresponent.

S SUBVENCIONS
2016
S SUBVENCIONS
2019