P
patrimoni
Projectes i plans estratègics
PLA D’USOS I GESTIÓ DE LA TOSSA DE MONTBUI

PLA D’USOS I GESTIÓ DE LA TOSSA DE MONTBUI
Projecte desenvolupat per l’empresa STOA Propostes Culturals i Turístiques. Hem col·laborat en diverses parts del projecte, entre elles l’anàlisi i diagnosi, la conceptualització, i en les propostes d’usos i gestió.