PROJECTES

Galeria dels projectes desenvolupats aquests darrers anys. Podreu conèixer amb tot detall com conceptualitzem els projectes i com els executem.
P
patrimoni
Didàctica del patrimoni
PROJECTE EDUCATIU PINTURES RUPESTRES DEL COGUL
PROJECTE EDUCATIU PINTURES RUPESTRES DEL COGUL
Projecte educatiu que desenvolupat per al Centre d’Interpretació de les Pintures Rupestres del Cogul. Hem dissenyat 5 activitats didàctiques que van més enllà del que és estrictament l’art rupestre, i que busquen connectar-lo tant amb les societats que el van crear com amb la societat actual en la qual vivim. Les 5 activitats han estat adaptades als currículums aprovats pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a cadascuna de les etapes educatives i per tant, totes les activitats proposades s’adeqüen a les competències i àrees del coneixement establertes per a cadascun dels nivells.