PROJECTES

Galeria dels projectes desenvolupats aquests darrers anys. Podreu conèixer amb tot detall com conceptualitzem els projectes i com els executem.

P
patrimoni
Protecció, restauració i conservació
BCIL Nòria Canal de Pinyana
BCIL Nòria Canal de Pinyana
Redacció de la memòria tècnica per a la declaració de la Nòria del Canal de Pinyana (Rosselló, Segrià), com a Bé Cultural d’Interès Local. Es tracta d’una infraestructura singular, construïda al Canal de Pinyana ( el més antic de Catalunya). Tot i que no es molt antiga, representa un element característic en la història no solament d’aquest canal, sinó de totes les séquies i canals que des de fa segles reguen les hortes de Lleida, i de les quals se’n conserven ben poques. En podem diferenciar diferents parts: • La Nòria • El canal d’entrada i sortida de l’aigua del canal • L’estructura de suport • Els canals de transport de l’aigua i aqüeducte.
P
patrimoni
Protecció, restauració i conservació
BCIL Necròpolis Tossa de Baix
BCIL Necròpolis Tossa de Baix
Redacció de la memòria tècnica per a la declaració de la Necròpolis de la Tossa de Baix (Rosselló, Segrià), com a Bé Cultural d’Interès Local. Aquesta necròpolis conjuntament amb unes altres que trobem als municipis veïns, és un dels elements més singulars del patrimoni rural del nord del Segrià. En primer lloc per la seva tipologia, ja que en trobem ben poques, i en segon lloc, per que es troben en un aflorament de roca, un tipus de terreny que pràcticament no es troba en aquest territori, i els pocs que es troben estan destinats a necròpolis medievals, sitges, o trulls. Es tracta d'un conjunt de 55 tombes excavades en l'aflorament rocós, les tombes estan orientades oest-est. Entre el conjunt hi ha tombes de diferents tamanys, unes es poden considerar d'adults i altres d'infantils. La tipologia de les tombes és la següent: rectangulars i trapezoïdals i forma de banyera.
P
patrimoni
Protecció, restauració i conservació
BCIL Necròpolis d'Escalç
BCIL Necròpolis d'Escalç
Redacció de la memòria tècnica per a la declaració de la Necròpolis d’Escalç, com a Bé Cultural d’Interès Local. Són un dels elements més singulars del patrimoni rural del nord del Segrià. En primer lloc per la seva tipologia, ja que són els únics d’aquestes característiques, i en segon lloc, per que es troben en un aflorament de roca, un tipus de terreny que pràcticament no es troba en aquest territori, i els pocs que es troben estan destinats a necròpolis medievals. La necròpolis està formada per un conjunt de 56 tombes excavades en l'aflorament rocós que corona la serreta. Hi ha esquerdes nord-sud que parteixen en dos algunes de les tombes (orientades est/oest). S'observen tombes d'adults (el 70%) i d'infantils (30%).
P
patrimoni
Protecció, restauració i conservació
BCIL Trullets de Benavent de Segrià
BCIL Trullets de Benavent de Segrià
Redacció de la memòria tècnica per a la declaració dels Trullets de Benavent de Segrià, com a Bé Cultural d’Interès Local. Són un dels elements més singulars del patrimoni rural del nord del Segrià. En primer lloc per la seva tipologia, ja que són els únics d’aquestes característiques, i en segon lloc, per que es troben en un aflorament de roca, un tipus de terreny que pràcticament no es troba en aquest territori, i els pocs que es troben estan destinats a necròpolis medievals. Formen un conjunt de 24 trulls. Cadascun dels trulls està format per dos dipòsits connectats entre ells
P
patrimoni
Protecció, restauració i conservació
Dipòsit Macià
Dipòsit Macià
Redacció del projecte per a la recuperació de l'antic dipòsit d'aigua de Puigverd de Lleida. Dissenyat per Francesc Macià, es tracta de la primera construcció de formigó armat de l'Estat espanyol. La proposta rebrà finançament de la Diputació de Lleida per tal de poder executar l'obra. Està previst que aquest 2019 es dugui a terme l'actuació.
P
patrimoni
Protecció, restauració i conservació
Ermita Santa Caterina
Ermita Santa Caterina
Redacció del projecte per a la recuperació de l'ermita de Santa Caterina i el seu entorn, al municipi d'Arbeca (les Garrigues). La proposta rebrà finançament de la Diputació de Lleida per tal de poder executar l'obra. Està previst que aquest 2019 es dugui a terme l'actuació.
P
patrimoni
Protecció, restauració i conservació
Molí de Térmens
Molí de Térmens
Redacció del projecte per a la restauració del Molí medieval de Térmens (la Noguera). La proposta es va presentar als ajuts Leader, rebent el finançament per tal de poder executar-se el projecte. Està previst que aquest 2019 es dugui a terme l'actuació.
P
patrimoni
Protecció, restauració i conservació
Declaració BCIL Església de Santa Mª del Camí
Declaració BCIL Església de Santa Mª del Camí
Redacció de la memòria tècnica per a la declaració de l’Església de Santa Maria del Camí ( Argençola), com a Bé Cultural d’Interès Local. Es tracta d’una església del segle XIII, ubicada al costat de l’antic Camí Ral, que comunicava Barcelona amb Lleida.
P
patrimoni
Protecció, restauració i conservació
Declaració BCIL Molí d’Albarells
Declaració BCIL Molí d’Albarells
Redacció de la memòria tècnica per a la declaració del Molí d’Albarells ( Argençola), com a Bé Cultural d’Interès Local. Es tracta del molí paper documentat més antic de Catalunya ( 1193). La seva declaració, pot significar l’inici de la seva recuperació.
P
patrimoni
Protecció, restauració i conservació
Redacció projecte itinerari del Cogul
Redacció projecte itinerari del Cogul
Redacció del projecte per a l’adequació de l’itinerari del nucli del Cogul, fins a la Peixera, i el PEIN Mas de Melons.
P
patrimoni
Protecció, restauració i conservació
Sender Peixera Castelló de Farfanya
Sender Peixera Castelló de Farfanya
Redacció del projecte per a l’adequació de l’itinerari fins a la Peixera del riu Farfanya, a Castelló de Farfanya. El recorregut surt del pont medieval al nucli, i continua per la serra paral·lela al riu, fins a arribar a la peixera. El projecte fou subvencionat un 70% en la convocatòria d’ajuts d’Espais Naturals.
P
patrimoni
Protecció, restauració i conservació
Recuperació i adequació Pou d’Avall d’Almatret
Recuperació i adequació Pou d’Avall d’Almatret
Redacció del projecte per a l’adequació de l’itinerari fins al Pou d’Avall, restauració de l’abeurador, la bassa, i les teuleries, i senyalització dels punts d’interès. Aquest projecte va rebre posteriorment el 80% de finançament del programa Leader, per a la seva execució.
P
patrimoni
Protecció, restauració i conservació
Revisió proteccions BCIL Cercs
Revisió proteccions BCIL Cercs
Revisió de les proteccions dels béns catalogats del municipi de Cercs, centrats principalment en les masies. Hem realitzat treball de camp, analitzant els elements, per poder fer l’informe necessari per entregar als Serveis Territorials de Cultura de la Catalunya Central, per tal que aquest passés per la Comissió Avaluadora, i ratifiqués la nostra proposta.
P
patrimoni
Protecció, restauració i conservació
Declaració BCIL St.Mª Guardiolans
Declaració BCIL St.Mª Guardiolans
Expedient per a la declaració de l’ermita d’origen romànic de Santa Magdalena de Guardiolans, ubicada al municipi de Vilada, Berguedà, com a Bé Cultural d’Interès Local. L’església de Santa Magdalena de Guardiolans és d’origen Baix Medieval. Capella, ja esmentada al 839 (Gardilane), la construcció actual és del segle XII amb modificacions als segles XVII, XVIII i XX. Va ser declarat oficialment BCIL pel Consell Comarcal del Berguedà el 07/07/2010 amb el núm. de registre 3293-I.
P
patrimoni
Protecció, restauració i conservació
Cens d’Arxius de Catalunya: Berguedà
Cens d’Arxius de Catalunya: Berguedà
Programa per a la protecció, conservació, coneixement i estudi del patrimoni documental de Catalunya. L’elaboració material del Cens d’Arxius s’organitza comarcalment i és dirigida de l’arxiu comarcal corresponent. Concretament INSITU va desenvolupar l’estudi de la comarca del Berguedà visitant cada un dels centres d’arxiu identificats a la comarca i elaborant-ne una unitat censal que després s’uneix a la base de dades de la Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental (SGAiGD).
P
patrimoni
Protecció, restauració i conservació
Documentació i catalogació Museu M. de Cercs
Documentació i catalogació Museu M. de Cercs
Per encàrrec de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona hem realitzat les tasques de suport a documentar i catalogar 168 peces de la col·lecció del Museu de les Mines de Cercs (Berguedà), les quals estaven dipositades en el magatzem.
P
patrimoni
Protecció, restauració i conservació
Cabana del Corral nou de Verdú
Cabana del Corral nou de Verdú
El projecte promogut per Aigües del Segarra Garrigues d’acord amb l’Ajuntament de Verdú ha executat l’empresa Iltirta Arqueologia SL amb qui hem tingut l’oportunitat de col·laborar en tot el procés d’estudi i documentació. Estudi detallat dels volums i característiques de la cabana i posterior trasllat a conseqüència de l’afectació del seu emplaçament per la xarxa de distribució del regadiu del sistema Segarra Garrigues. Aquesta cabana fou reconstruïda de nou al poble de Verdú.
P
patrimoni
Protecció, restauració i conservació
Catàleg de Masies i Cases Rurals de Penelles
Catàleg de Masies i Cases Rurals de Penelles
Inventari de les masies i cases rurals del municipi de Penelles, per a la seva inclusió al Catàleg de Masies i Cases Rurals de Penelles. Aquest Catàleg, forma part del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
P
patrimoni
Protecció, restauració i conservació
Projecte adequació sender de la Muralla d’Àger
Projecte adequació sender de la Muralla d’Àger
Redacció del projecte per a l’adequació de l’entorn de les muralles d’Àger, i el pou de gel. Aquest projecte es va presentar a la convocatòria de l’1,5% Cultural, i ha estat seleccionat per a rebre finançament. El projecte executiu es realitzarà durant aquest 2016.